News

Date01.08.2019.

Obavijest o zatvaranju Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 1. srpnja 2019. godine Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu. Točkom VII. Javnog poziva navedeno je da će se Zahtjevi za sufinanciranje provedbe EU projekata zaprimati od 2. srpnja 2019. godine do iskorištenja sredstava planiranih za 2019. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2019. godine.
MRRFEU obavještava sve podnositelje Zahtjeva da je s danom 1. kolovoza 2019. Javni poziv zatvoren s obzirom da je ukupan iznos zatraženih sredstava u okviru ovog Javnog poziva dosegnuo planirani iznos raspoloživih sredstva Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu. 
Svi Zahtjevi koji budu poslani nakon dana objave ove Obavijesti o zatvaranju Javnog poziva na mrežnim stranicama Ministarstva bit će vraćeni podnositeljima Zahtjeva bez otvaranja. 
Više info: razvoj.gov.hr

Partners