News

Date12.01.2021.

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 8. siječnja 2021. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.05 „Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe“.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru Poziva su: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave.

U okviru ovog Poziva financirat će se uključivanje djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe kroz financiranje cjelodnevnog redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu pripadnike ciljane skupine te uključuju rad s djecom u programu i osiguravanje materijalnih uvjeta boravka (prehrana, održavanje prostorija, nabavu namještaja i opreme te sitnog materijala).

Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 150.000.000,00 kuna, od kojih ESF sufinanciranje (85%) iznosi 127.500.000,00 kuna, a nacionalno sufinanciranje (15%) iznosi 22.500.000,00 kuna.

Natječajna dokumentacija dostupna je u okviru Poziva.

Poziv na informativne radionice

Ministarstvo znanosti i obrazovanja će 21. i 22. siječnja 2021. od 10:00 do 12:00 sati održati online informativnu radionicu u okviru Poziva UP.03.2.1.05 „Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe“.

Svrha online informativne radionice je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje/partnere o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima Poziva. Sudjelovanje na online informativnoj radionici je besplatno.

Broj sudionika na radionici je ograničen stoga molimo da na radionici sudjeluje do najviše 2 predstavnika jednog prijavitelja/partnera koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti online Prijavni obrazac.

U obzir će se uzimati prijave pristigle do ponedjeljka 18. siječnja 2021. do 16:00 sati.

U slučaju velikog broja zaprimljenih prijava, zbog tehničkih ograničenja aplikacija, osigurat će se dodatne online radionice. Svi sudionici koji pošalju prijavu bit će povratno obaviješteni o svom statusu, kada će dobiti i detaljne upute o prijavi i sudjelovanju na online radionici.

Više info: OVDJE

Partners