News

Date25.11.2019.

Otvoren javni poziv za ideje društvenih inovacija “3DI”

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Poziva udruge da u partnerstvu sa jedinicom lokalne samouprave prijave ideju društvene inovacije. Traže se ideje kojima će se kreirati nova inovativna rješenja sa ciljem rješavanja potreba društva. Zaklada će omogućiti razradu ideje do faze da ju je moguće provesti, razrada će se raditi na terenu, uključujući stručnjake, dionike, korisnike.

Društvene inovacije podrazumijevaju nove strategije, koncepte, ideje, procese, proizvode, usluge, poslovne modele, alate i metodologije ili kombinacije svega navedenog koje odgovaraju na društvene potrebe ili probleme, a istovremeno stvaraju nove društvene odnose i suradnje. Društvenom inovacijom prijavljenom na ovaj javni poziv mora se osigurati dugotrajno i održivo rješenje koje će se odnositi na inovativnu javnu uslugu u Istarskoj županiji u području razvoja društvenog poduzetništva, e-zdravlja, marginalizirane skupine i socijalne usluge u zajednici.

Ukupan iznos financijskih sredstava ovog poziva iznosi 187.500,00 kn. Odabrane će biti tri ideje koje će imati na raspolaganju iznos od 62.500,00 kn za realizaciju.

Rok za podnošenje projektnih prijava je 23.12.2019. godine. 

Više info: OVDJE

Partners