Novosti

Date10.10.2017.

Istarska razvojna agencija potpisala sporazum o suradnji na izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine

Direktor Istarske razvojne agencije dr.sc. Boris Sabatti i ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac potpisali su u petak, 06. listopada 2017. godine u Šibeniku sporazum o suradnji na izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, u vrijednosti od milijun kuna.
 
Nacionalna razvojna strategija (NRS) ključni je nacionalni strateški dokument Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine. U Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine bit će definirana vizija razvoja Republike Hrvatske te glavni razvojni smjerovi i strateški ciljevi. NRS će biti temelj za programiranje Državnog proračuna i izradu programskog okvira za korištenje sredstava fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora (su)financiranja dostupnih Republici Hrvatskoj u razdoblju nakon 2020. godine.

Uloga Istarske razvojne agencije kao regionalnog koordinatora i jednog od ključnih partnera  u participativnom procesu izrade NRS-a, prikupljanje je statističkih podataka s područja Istarske županije, izrada analitičkih podloga, definiranje vizije, razvojnih smjerova i strateških ciljeva, organizacija participativnih događaja i konferencija te dizanje svijesti na regionalnoj i lokalnoj razini o važnosti izrade NRS-a. Također, Istarska razvoja agencija će kroz svoj aktivan doprinos sudjelovati u provedbi programa Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za pripremu lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, praćenju provedbe izrade projektno-tehničke dokumentacije te praćenju pribavljanja sredstava za realizaciju pripremljenih projekata. Potpisivanjem ovoga sporazuma osnažena je uloga Istarske razvojne agencije u provođenju politika regionalnoga razvoja, kao i administrativni, financijski i materijalni kapaciteti u svrhu što bolje pripreme za iduće financijsko razdoblje i decentralizaciju sustava upravljanja i kontrole korištenja EU fondova.

Više info: OVDJE

Partneri