Novosti

Date28.07.2017.

Kako EU napreduje prema ostvarenju ciljeva strategije Europa 2020

Strategija Europa 2020. desetogodišnja je strategija Europske unije za rast i zapošljavanje. Pokrenuta je 2010.g. kako bi se stvorili uvjeti za pametan, održiv i uključiv rast. Dogovoreno je pet glavnih ciljeva za EU do kraja 2020.g. Oni uključuju zapošljavanje, istraživanje i razvoj, klimatske promjene i energiju, obrazovanje, socijalnu uključenost i smanjenje siromaštva.

Pet ciljeva za EU u 2020.:
1. Zapošljavanje
– zaposleno je 75% stanovništva u dobi od 20 do 64 godine
2. Istraživanje i razvoj
– 3% BDP-a EU-a ulaže se u istraživanje i razvoj
3. Klimatske promjene i energetska održivost
– emisije stakleničkih plinova smanjene su za 20% (ili čak30 %, uz odgovarajuće uvjete) u odnosu na 1990.g.
– 20% energije crpi se iz obnovljivih izvora
– energetska učinkovitost povećana je za 20%
4. Obrazovanje
– stopa ranog napuštanja školovanja manja je od 10%
– barem 40 % osoba u dobi od 30 do 34 godine završilo je visokoškolsko obrazovanje
5. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti
– barem 20 milijuna ljudi manje živi u siromaštvu ili u opasnosti od siromaštva i socijalne isključenosti.

Strategijom Europa 2020. nastoji se potaknuti rast koji je pametan – učinkovitijim ulaganjem u obrazovanje, istraživanje i inovacije, održiv – zahvaljujući odlučnom zaokretu ka niskougljičnom gospodarstvu i uključiv – stavljanjem velikog naglaska na stvaranje radnih mjesta i smanjenje siromaštva.

Kako bi se osiguralo da se strategijom Europa 2020. ostvare željeni rezultati, za usklađivanje mjera politike između EU-a i država članica uspostavljen je čvrst i učinkovit sustav gospodarskog upravljanja. Uspjeh strategije Europa 2020. u velikoj mjeri ovisi o sposobnosti država članica EU-a da osiguraju svoju ulogu u provedbi potrebnih reformi na nacionalnoj razini radi poticaja rasta, te prema tome, svaka je država članica prihvatila vlastite nacionalne ciljeve u svakom od navedenih područja.

Eurostat je objavio publikaciju kojom pruža informacije o prošlim trendovima i trenutačnoj situaciji. Analiza se temelji na glavnim pokazateljima strategije Europa 2020. te je u nastavku grafički prikaz trenutne situacije Europske unije, napredak postignut od 2008.g. kao i ciljevi koji se žele dostići 2020.g.

Više info na: http://ec.europa.eu

Fotografije


Partneri