Novosti

Date12.04.2017.

Projekt FIESTA Grada Pule-Pola jedan od najuspješnijih EU projekta o energetskoj učinkovitosti za potrošače

Grad Pula-Pola zajedno s 18 partnera u pet europskih zemalja sudjeluje u EU projektu FIESTA (Family Intelligent Enedgy Saving Targeted Action), kojega je Europska komisija uvrstila među četiri najbolja europska projekta o energetskoj učinkovitosti za potrošače.

Projekt FIESTA se sastoji od različitih aktivnosti i savjetovanja o energetskom izboru kućanstava, odnosno uvođenju uštede energenata u njihov svakodnevni život i navike. Upravo su kućanstva među najvećim potrošačima energije u Europi. Ona troše 29 posto od ukupne potrošene energije, uz izuzetak energije iskorištene za prijevoz.

Obitelji s djecom okosnica su projekta FIESTA, čiji je cilj smanjiti njihovu potrošnju energije i uz to vezane emisije plinova, potičući poboljšanja u svakodnevnim navikama obitelji kako bi postali energetski učinkovitiji, posebice u korištenju sustava grijanja i hlađenja kod kuće. Kako bi pomogli obiteljima da unaprijede korištenje energije i ostvare stvarne energetske uštede u kućanstvima Grad Pula-Pola je u svibnju 2015. godine uspostavio FIESTA Help Desk (EHD) na adresi Giardini 2, koji je otvoren za korisnike utorkom i četvrtkom od 12:30 do 15:30 sati. 

Veliki broj lokalnih dionika (kao što su predstavnici škola, upravitelja zgrada, udruga potrošača, ekoloških udruga, energetskih agencija, distributera i instalatera uređaja/sustava za grijanje i hlađenje) aktivno su uključen u projektne aktivnosti, kako bi se postigla što veća vidljivost projekta i osigurali temelji za eksploataciju projektnih rezultata za vrijeme, ali i po završetku projekta.

Sufinanciran u okviru programa Inteligentna energija za Europu, projekt FIESTA započeo je u listopadu 2014. godine, a trajat će 36 mjeseci (do rujna 2017.).

U okviru projekta bit će provedeno 2.100 energetskih savjetovanja u 14 različitih gradova, uz procijenjenu uštedu energije od  328 toe/god, kao i značajno smanjenje štetnih plinova od 1.130 tCO2

Više o projektu pročitajte: OVDJE

Fotografije


Partneri