Novosti

Date12.04.2018.

Usvojena Županijska razvojna strategija Istarske županije do 2020. godine

Županijska razvojna strategija do 2020. godine, strateški dokument razvoja Istarske županije, usvojena je 26. ožujka 2018. godine Odlukom Skupštine Istarske županije KLASA: 302-02/18-01/01; URBROJ: 2163/1-01/4-18-03 koja je  objavljena 27. ožujka 2018. u „Službenim novinama Istarske županije“  broj 5/2018. i stupila je na snagu 4. travnja 2018.

Strategija vidi Istarsku županiju kao autonomnu, modernu, otvorenu i gospodarski konkurentnu regiju prepoznatljive kulturne i prirodne baštine, visoke kvalitete života u okvirima uravnoteženog i održivog razvoja.

Glavni ciljevi razvoja su usmjereni na povećanje gospodarske konkurentnosti; razvoj ljudskih resursa i visoku kvalitetu života; jačanje infrastrukture, zaštite okoliša i održivog upravljanja prostorom i resursima te razvoj, očuvanje i promoviranje istarskog identiteta.

Strateški okvir razvoja se sastoji od 4 glavna cilja, 15 prioriteta/podciljeva i 57 mjera osmišljenih uz participativni pristup svih dionika u izradi Strategije.

Tekst Odluke i Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine dostupni su na poveznici.

Više info: OVDJE

Partneri