Novosti

Date06.04.2016.

EK odobrila unos poljičkog sopranika u ZOZP

Komisija je danas odobrila unos jednog novog proizvoda iz Hrvatske u registar zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP). Riječ je o poljičkom sopraniku. Oznaka će biti dodana na popis više od 1300 već zaštićenih proizvoda.


"Poljički soparnik"/"Poljički zeljanik"/"Poljički uljenjak"/ je obredni svečani pekarski proizvod s područja nekadašnje Poljičke Republike. 

Priprema se od mekog pšeničnog brašna, blitve, crvenog luka, maslinovog i miješanog (maslinovo i suncokretovo ulje u omjeru 1:1) ulja, češnjaka, soli i vode, razvaljenog tijesta ispunjenog blitvom i crvenim lukom „kapulom“ , a peče se u užarenom otvorenom ognjištu „kominu“  u žeravi s lugom (na žaru posut pepelom). Očekuje se da će ova oznaka doprinijeti očuvanju tradicije u pripremi soparnika, te identiteta i prepoznatljivosti područja iż kojeg potječe.

Politika kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Europska komisija teži poticanju raznolikost poljoprivredne proizvodnje radi postizanja bolje ravnoteže između ponude i potražnje na tržištima. Promicanje proizvoda koji imaju određene karakteristike značajno doprinose ruralnom gospodarstvu, kako poboljšanjem prihoda poljoprivrednika tako i zadržavanjem ruralnog stanovništva na tim područjima. Veliki broj potrošača u svojoj prehrani pridaje veću važnost kakvoći prehrambenih proizvoda nego njihovoj količini. Ova potraga za specifičnim proizvodima generira potražnju za poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima s odredljivim sustavom kvalitete. Pravo EU-a određuje stroge uvjete koji jamče standard primjenjiv na sve europske proizvode. osim toga, politikom kvalitete EU-a prepoznaju se proizvodi uzgojeni i proizvedeni u skladu s određenim specifikacijama. Sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u EU-u tijekom godina prošli su složenu nadogradnju.   

Politika kvalitete proizvode razvrstava kroz tri kategorije a to su poljoprivredni i prehrambeni proizvodi, vina i alkoholn apića i aromatizirana vina.   

 

zaštićena oznaka izvornosti (ZOIpdf(209 kB)) - proizvodi koji se proizvode, prerađuju i pripremaju na određenom zemljopisnom području, koristeći priznato znanje i iskustvo. 

  zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla(ZOZPpdf(219 kB)) - proizvodi koji nisu nužno iz određenog područja ali su usko povezani s tim područjem te se najmanje jedna od faza proizvodnje, prerade ili pripreme odvija u tom području.
  zajamčeno tradicionalni specijalitet(ZTSpdf(206 kB)) - proizvodi proizvedeni na tradicionalan način ili od tradicionalnih sastojaka bilo u smjesi ili sredstvima za proizvodnju 
 

Zaštićeni proizvodi kao i oni u postupku zaštite objavljeni su u bazi podataka o podrijetlu i registraciji  - Database of Origin and Registration. DOOR trenutno sadrži oko 600 proizvoda zaštićene oznake izvornosti, 670 zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i oko 50 s oznakom zajamčeno tradicionalnog podrijetla.  

  E-Bacchus - baza podataka zaštićenih oznaka izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza za vina.  Unesene oznake su iz država članica Europske unije i država koje su s Unijom sklopile bilateralne sporazume o trgovini vinom.
  E-Spirit-drinks -  baza podataka zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla za žestoka alkoholna pića. Unesene oznake odnose se većinom na države članice Europske unije.   

Partneri