Novosti

Date02.06.2015.

Europe Direct Informacijski centar Pula-Pola sudjelovao na službenom otvaranju SINERGIA Help Deska

Informacijski centar EDIC Pula-Pola jučer je na  Gortanovom Brijegu kraj Pazina, sudjelovao na službenom otvaranju SINERGIA Help Deska koji je organizirala AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, kao partner europskog projekta SINERGIA - „Povećanje energetske učinkovitosti transferom inovacija poljoprivredno-prehrambenim tvrtkama Mediterana“,  koji se financira iz Programa Mediteran.

U sklopu projekta predviđena je uspostava SINERGIA Help deska, koji će biti smješten na Gortanovom Brijegu, u sklopu Edukacijskog gastronomskog centra Istre. Temeljni cilj opremanja i uspostave Help deska, koji je namijenjen malim i srednjim poljoprivredno - prehrambenim tvrtkama je davanje informacija o mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti u poljoprivredno prehrambenoj industriji.

Energetski Help desk neće raditi samo na Gortanovom Brijegu, već će jednom tjedno i u Puli, kada će AZRRI-jevi informatori gostovati u Informacijskom centru EDIC Pula-Pola na adresi Giardini 2, i tamo biti na raspolaganju korisnicama za informacije o energetskoj učinkovitosti u poljoprivredi, ali i o mjerama i potporama za ruralni razvoj općenito. Energetski Help Desk već je uobičajena praksa u zemljama koje su kao partneri sudjelovali u projektu, na Mediteranu ih ima 14, a ovaj AZRRI-jev prvi je takav u Hrvatskoj.

U sklopu programa službenog otvaranja SINERGIJA Help Deska, voditeljica Informacijskog centra EDIC Pula - Pola, Kristina Fedel Timovski predstavila je Informacijski Centar EDIC Pula-Pola pred mnogobrojnim sudionicima.

Fotografije


Partneri