Novosti

Date08.03.2017.

Europska unija i danas podupire žene u Europi i diljem svijeta

Broj žena koje rade, diplomiraju, aktivne su u politici ili su na vodećim položajima u europskim poduzećima 2017. veći je nego ikad. U Komisiji žene čine 55 % ukupne radne snage. Međutim, i dalje se previše žena, posebice samohranih majki, bori za ekonomsku neovisnost u Europskoj uniji.

Kao što je činila kad je osnovana, Europska unija i danas podupire žene u Europi i diljem svijeta.

Prije šezdeset godina ravnopravnost žena i muškaraca uključena je u Ugovor iz Rima kao jedna od temeljnih vrijednosti Europske unije. U to doba Europa je svojim zauzimanjem za načelo jednake plaće za jednak rad bila jedinstvena u svijetu. Od tada EU nastavlja tim putem i ostvaruje vidljiv napredak u svim područjima. Neumorno radimo na obrani prava žena i njihovu osnaživanju u borbi protiv diskriminacije i rodno uvjetovanog nasilja.

Broj žena koje rade, diplomiraju, aktivne su u politici ili su na vodećim položajima u europskim poduzećima 2017. veći je nego ikad. U Komisiji žene čine 55 % ukupne radne snage. Međutim, i dalje se previše žena, posebice samohranih majki, bori za ekonomsku neovisnost u Europskoj uniji. Stopa zaposlenosti žena u Europskoj uniji dosegnula je 2016. rekordnih 65,5 %, no to je još daleko od 77 % zaposlenih muškaraca.

Treba učiniti mnogo više unutar i izvan Europe. Žene su često među najranjivijim skupinama u sukobima, kad su posrijedi migracije ili raseljavanje, ili ondje gdje se najjače osjećaju posljedice klimatskih promjena i siromaštva. Osim toga, u trenutačnoj migracijskoj situaciji broj žena koje dolaze u EU kao žrtve trgovine ljudima eksponencijalno raste.

No, one su često prve koje traže rješenja, nalaze snagu u teškim vremenima i imaju viziju budućnosti svojih zemalja. Zato EU i dalje surađuje sa ženskim skupinama u svijetu, među ostalim i u izazovnim sredinama kao što su Afganistan ili Sirija.

Više možete pročitati: OVDJE

Sretan Dan Žena! – Auguri per la Festa della Donna! - Happy Women's Day!

Partneri