Novosti

Date02.06.2015.

Grad Pula potiče razvoj gospodarstva i u 2015.

Grad Pula i u 2015. godini nastavlja poticati razvoj malog gospodarstva i poduzetništva putem potpora pod nazivom „Potpore Pula 2015“. Grad je u tu svrhu osmislio paket mjera kroz koje će se poduzetnicima dodijeliti 800.000,00 kuna bespovratnih potpora za koje je novac osiguran u proračunu za 2015. godinu.

Potpore će se dodjeljivati sukladno Javnom pozivu i pripadajućim prilozima kroz sljedeće mjere:

1.MJERA: Potpore novoosnovanim tvrtkama

2.MJERA: Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata

3.MJERA: Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje

4.MJERA: Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete

5.MJERA: Potpore za uvođenje inovacija u proizvodnju

6.MJERA: Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita

7.MJERA: Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima

Više informacija potražite ovdje.

Partneri