Novosti

Date09.02.2018.

IDA poziva na seminar „Sustavi kvalitete u poduzećima: tumačenje zahtjeva norme ISO 9001:2015“

u poduzećima: tumačenje zahtjeva norme ISO 9001:2015“ koji će se održati u Istarskoj razvojnoj agenciji, na adresi Mletačka 12/IV, 52100 Pula, u srijedu 14. veljače 2018. godine. Seminar će trajati od 9 do 15 sati.

 

Cilj je seminara pružiti polaznicima osnovne informacije o razlikama između standarda ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015.  Sve organizacije koje posjeduju certifikat ISO 9001:2008 moraju napraviti tranziciju na ISO 9001:2015 kako bi zadržale status certificirane organizacije. Seminar je namijenjen svim zainteresiranim osobama koje sudjeluju u pripremi tranzicije ili žele prikupiti osnovna znanja o verziji norme ISO 9001:2015.

Seminar će voditi Denis Šonje, dipl. ing., vodeći prosuditelj za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 i sustav upravljanja okolišem ISO 14001.

Seminar je besplatan za sve sudionike, a prijava je obavezna zbog  bolje organizacije te ograničenog broja sudionika. Ukoliko ste zainteresirani, molimo Vas da prijavu izvršite slanjem prijavnog obrasca na e-mail alek.dragojevic@ida.hr ili pozivom na broj 052/381-900 ili slanjem prijavnog obrasca na fax 052/381-905 najkasnije do utorka, 13. veljače 2018. godine.

Prijavnicu preuzmite ovdje, a sadržaj seminara ovdje.

Partneri