Novosti

Date10.08.2016.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2016.

Ministarstvo turizma RH objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2016. godini. Opći cilj Poziva podrazumijeva poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Fonda za  razvoj turizma za sufinanciranje razvoja javne turističke infrastrukture. Predmet sufinanciranja su:

1. Plaže 

  • Minimalni iznos potpore: 200.000,00 kn. 

  • Maksimalni iznos potpore: 1.000.000,00 kn. 

2. Centri za posjetitelje ili interpretacijski centri 

  • Minimalni iznos potpore: 100.000,00 kn.

  • Maksimalni iznos potpore: 1.000.000,00 kn. 

3. Javna cikloturistička infrastruktura 

  • Minimalni iznos potpore: 100.000,00 kn. 

  • Maksimalni iznos potpore: 300.000,00 kn. 

Maksimalni intenzitet potpore po projektu iznosi 80% od ukupno prihvatljivih troškova. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice područne (regionalne) samouprave – županije i jedinice lokalne samouprave - gradovi, općine.

Javni poziv je otvoren do 15. rujna 2016. godine.

Više informacija možete pronaći na : http://www.mint.hr/default.aspx?id=370

Partneri