Novosti

Date11.04.2018.

NAJAVA: Regionalne radionice za JLS-ove o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Povodom objavljenog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, pripremaju se regionalne radionice na kojima će detaljno biti objašnjeni procedura, način i uvjeti prijave.

Posebna pozornost na radionicama bit će posvećena metodologiji izračuna potrebnog volumena spremnika, kako bi se što preciznije odredila količina potrebne komunalne opreme. Radionice će se održati u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Hrvatskom gospodarskom komorom i to u:

  • Zagrebu – 16. travnja u 11:00 sati (Velika vijećnica HGK, Rooseveltov trg 2)

  • Rijeci – 17. travnja u 11:00 sati (dvorana HGK, Bulevar oslobođenja 23)

  • Osijeku – 23.travnja u 11:00 sati (dvorana HGK, Europske avenije 13)

  • Splitu – 26. travnja u 11:00 sati (dvorana HGK, Obala Ante Trumbića 4)

Predviđeno vrijeme trajanja radionice je 3 sata, a sudionicima bi prije održavanja iste trebali proučiti dokumentaciju koja je dostupna na mrežnim stranicama Fonda

http://fzoeu.hr/hr/zastita_okolisa/zastita_okolisa/gospodarenje_otpadom/nabava_spremnika_za_odvojeno_prikupljanje_otpada/.

Ujedno se preporuča sudionicima da ponesu i prijenosna računala koja će im biti potrebna za praktični dio radionice. U sklopu praktičnog dijela bit će dodatno pojašnjena metodologija izračuna, s ciljem što točnijeg određivanja potrebne količine spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, plastike, stakla, tekstila te biootpada.

Javni poziv je otvoren 45 dana. Nakon što Fond obradi sve pristigle zahtjeve, bit će moguće procijeniti ukupni iznos investicije, na temelju kojeg će Fond provesti objedinjeni postupak javne nabave.

Sredstva za ovu namjenu osiguralo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike putem Operativnog programa „Konkurentnosti i kohezija“ –  85% investicije će se tako sufinancirati iz europskog Kohezijskog fonda, dok 15% sredstava moraju osigurati jedinice lokalne samouprave u svojim proračunima. Sudjelovanje na radionici je potrebno prijaviti e-mailom na info@fzoeu.hr, s naznakom termina odabrane radionice.

Više info: OVDJE

Partneri