Novosti

Date14.04.2016.

Natječaj u najavi: Razvoj poslovne infrastrukture

Ministarstvo poduzetništva i obrta najavilo je natječaj Razvoj poslovne infrastrukture s ciljem ulaganja u poduzetničko poslovnu infrastrukturu. Natječaj se očekuje u svibnju, 2016. godine.

Cilj natječaja: Ulaganja u poduzetničko poslovnu infrastrukturu s ciljem poboljšanja kvalitete takve infrastrukture i povećanjem broja proizvoda/usluga koje omogućava infrastruktura, a koji će koristiti poduzetnicima u rastu i razvoju njihovog poslovanja, u svrhu privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima.

Prihvatljivi prijavitelji su Jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave  i Poduzetničke potporne institucije u javnom ili privatnom vlasništvu osim poduzetničkih zona i centara kompetencija.

Prihvatljive aktivnosti moraju biti vezane za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj opremanje i/ili izgradnju/rekonstrukciju nove tj. postojeće poduzetničko poslovne infrastrukture. Pod prihvatljive troškove spadaju:

  • Troškovi izgradnje/rekonstrukcije i/ili opremanje poduzetničke infrastrukture (kupnja zemljišta, objekta, sitnog inventara, vozila nije prihvatljiva)
  • Troškovi upravljanja projektom
  • Troškovi vidljivosti projekta
  • Nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva.

Najniži iznos potpore za opremanje koji se može dodijeliti iznosi 500.000,00 kn, a najviši iznos potpore je 5.000.000,00 kn.

Najniži iznos potpore za opremanje i izgradnju/rekonstrukciju iznosi 1.500.000,00 kn, a najviši iznos 40.000.000,00 kn.

Partneri