Novosti

Date17.08.2016.

Obavijest o terminu i postupku za financiranje i ugovaranje programa i projekata za ustanove u djelatnostima socijalne skrbi i zdravstva Grada Pule-Pola za 2017. godinu

Na temelju Zakona o proračunu i Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave termini i postupci za financiranje programa i projekata u djelatnostima socijalne skrbi i zdravstva Grada Pule – Pola za 2017. godinu, određuju se kako slijedi:

1. Javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u djelatnostima socijalne skrbi i zdravstva Grada Pule-Pola za 2017. godinu  bit će objavljen 22. kolovoza 2016. godine. Prijave na javni poziv mogu podnijeti ustanove drugih proračunskih korisnika, (poziv se ne odnosi na privatne ustanove), te druge pravne osobe ili fizičke osobe registrirane za provođenje ponuđenog programa ili projekta, s djelovanjem na području Grada Pula-Pola, a programom moraju biti obuhvaćene osobe s prebivalištem u Gradu Pula-Pola;

2. Javni poziv za financiranje i ugovaranje programa i projekta ustanova kojim se ispunjavaju  prioriteti i smjernice definirani u strateškim dokumentima Grada Pule pod nazivom „Slika zdravlja Grada Pule 2014. s odabranim prioritetnim područjima za izradu Plana za zdravlje Grada Pule 2015. – 2018. g. i Plana za zdravlje 2015.-2018.“  bit će objavljen nakon donošenja Proračuna Grada Pule za 2017. godinu sukladno Godišnjem planu javnih natječaja Grada Pula-Pola.

Više informacija možete pronaći: OVDJE

Partneri