Novosti

Date08.11.2017.

Okrugli stol „Uredba - kako smo se prilagodili?“

Platforma Saveza udruga Rojca želi pridonijeti evaluacijskom procesu primjene Uredbe kojom se definiraju procesi dodjele javnih sredstava udrugama, te čuti mišljenje i iskustva udruga koje se prijavljuju na natječaje na koje se odnosi primjena Uredbe, stoga organizira Okrugli stol pod nazivom „Uredba- kako smo se prilagodili?".

Naime, Vlada Republike Hrvatske je 2015. godine donijela Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro. Ovu Uredbu dužni su primjenjivati nadležna tijela državne uprave, Vladini uredi i tijela te druge javne institucije, a na odgovarajući način primjenjuju ih i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske. S gledišta udruga, Uredba je trebala pomoći u osiguranju jednakog i jasnog pristupa, kriterija i standarda svim udrugama prijaviteljima na natječaje koje organiziraju navedena tijela, podići transparentnost provedbe natječaja, ali i pratiti ispunjenje obaveza od strane udruga vezanih za provedbu prijavljenih programa te izvještavanje.Ured za udruge Vlade RH nadležan za provedbu ove Uredbe, izradio je u 2017. godini dorađen Priručnik za postupanje u pripremi Uredbe na temelju dvogodišnje evaluacije neposredne primjene Uredbe i prikupljanjem iskustava obveznika primjene Uredbe u postupanju. Međutim, u tu evaluaciju nisu bile uključene udruge, odnosno oni koji su njeni krajnji korisnici, stoga ostaje nepoznato kako sama Uredba utječe na razvoj i stabilizaciju civilnog sektora i je li njezinom primjenom olakšano djelovanje udruga, iako to nije prvobitan cilj njezina donošenja.

Okrugli stol „Uredba - kako smo se prilagodili?“ održati će se u četvrtak, 16.11.2017. od 11 do 13 sati u zgradi Istarske županije (bivši admiralitet) Riva 8, Pula, u prizemlju (u sali Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove)

Program:
10:00 - 10:30 Eda Griparić, Upravni odjel za kulturu Istarske županije: Prezentacija strukture natječaja Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije
10:30 - 11:00 Helga Može Glavan, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Predstavljanje osnovnih dijelova Uredbe te zaključaka sa održanog sastanka sa predstavnicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske
11:00 - 12:00 Razgovor sa predstavnicima udruga o njihovim iskustvima vezanim za prijavu na natječaje i primjenu Uredbe
12:00 - 13:00 Zaključak i priprema prijedloga za poboljšanje primjene Uredbe na županijskom i lokalnom nivou

Moderator: Igor Bajok 
Organizator: Platforma Saveza udruga Rojca
Okrugli stol organiziran je u suradnji s programom MRRAK – Mreža za razvoj regionalnih kapaciteta organizacija civilnog društva u Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji.
Platformu Saveza udruga Rojca čine Savez udruga Rojca, udruga Merlin, udruga Čarobnjakov šešir, udruga Zelena Istra, udruga Gradska radionica, Istarska kulturna agencija - IKA, a financijski podržava Zaklada Kultura nova.

Više info: OVDJE

Partneri