Novosti

Date16.01.2017.

Otvoren Javni poziv za prijavu sufinanciranja programa rada Klubova studenata Istre za 2017.

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije objavio je Javni poziv za prijavu programa za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije za 2017. godinu. Predmet Javnog poziva  je prijava programa u svrhu njihova odabira za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre, koji će se financirati iz Proračuna  Istarske županije za 2017. godinu. 

Sredstva za provedbu Poziva osigurana su u ukupnom iznosu od 90.000,00 kn. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti je 20.000,00 kn, a najveći iznos po pojedinom programu je 45.000,00 kn.

Pravo prijave na Poziv imaju udruge koje su registrirane prema Zakonu o udrugama, odnosno registrirane i usklađene ili su u postupku usklađenja sa odredbama Zakona o udrugama, a usmjerene su na okupljanje, organiziranje i povezivanje studenata iz Istarske županije koji studiraju izvan područja Istarske županije, a kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti.

Rok za podnošenje prijava je 15.02.2017. godine, a više informacija možete vidjeti na slijedećem linku: https://www.istra-istria.hr/index.php?id=4884

Partneri