Novosti

Date08.08.2016.

Otvoren upis na specijalistički studij ”Priprema i provedba EU projekata”

U partnerstvu Pravnog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Građevinskog fakulteta, Agronomskog fakulteta te Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) iz Zagreba, otvoren je natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij za stjecanje akademskog naziva – sveučilišni specijalist/-ica za EU projekte. Na studij se mogu upisati pristupnici/-ice koji su stekli diplomu sveučilišnog četverogodišnjeg dodiplomskog studija ili diplomu magistra struke te koji aktivno znaju engleski jezik.

Prijavi treba priložiti:

  • Ispunjen obrazac za prijavu;
  • Ovjerenu presliku diplome / rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije*;
  • Životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti te popisom radova (ako ih ima).

*Pristupnik koji je stekao diplomu o završenom dodiplomskom, odnosno diplomskom studiju na stranom sveučilištu, dužan je o svome trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanju razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na konkretan specijalistički studij. Prijave se podnose na propisanim obrascima. Obrazac za prijavu i program studija nalaze se na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.

Ovim se raspisuje natječaj i za dodjelu jedne stipendije za polaznike/-ice s potpomognutih područja RH. Pored ranije navedenog pristupnici za stipendije trebaju priložiti i motivacijsko pismo i presliku osobne iskaznice. Poslijediplomski specijalistički studij „Priprema i provedba EU projekata“ traje dva semestara. Završetkom studija stječe se 60 ECTS bodova. Školarina za studij (oba semestra) iznosi 26.000,00 kuna, moguće je plaćanje u ratama.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 1. listopada 2016.

Više info: OVDJE

Partneri