Novosti

Date18.01.2015.

Projekt HAZADR: održana 2. radionica za lokalne stručnjake

U sklopu projekta „Jačanje zajedničkog kapaciteta za borbu protiv onečišćenja Jadranskog mora uljima te ostalim otrovnim i štetnim tvarima“ (HAZADR), u Puli je, 14. i 15. siječnja 2015. godine, održana 2. radionica za lokalne stručnjake namijenjena članovima Županijskog operativnog centra Istarske županije i njihovim zamjenicima, predstavnicima županijskih lučkih uprava te djelatnicima tvrtke Dezinsekcija d.o.o.

Osim prezentacije provedenih aktivnosti i projektom ostvarenih rezultata, osnovni je cilj radionice podići razinu operativne spremnosti za djelovanje u slučajevima eventualnih onečišćenja mora uzrokovanih izlijevanjem ugljikovodika te ostalih otrovnih i štetnih tvari održavanjem dvodnevnog stručnog tečaja te stožerne vježbe.

Glavni ciljevi projekta u čijoj provedbi, osim Istarske županije sudjeluje još 12 partnera iz zemalja jadranske regije, su uspostava prekogranične mreže za prevenciju i upravljanje hitnim slučajevima u svrhu smanjenja rizika od onečišćenja i zagađenja Jadranskog mora te jačanje zajedničkih kapaciteta reakcije država jadranske regije uslijed tehničkih kvarova i havarija na moru koje mogu utjecati na morski okoliš te ekonomske aktivnosti obalnih regija i država.

Implementacija projekta HAZADR započela je 01. listopada 2012. te završava 31. ožujka 2015. godine, a uspješnom organizacijom i održavanjem 2. radionice za lokalne stručnjake Istarska je županija provela najznačajniji dio projektnih aktivnosti te ostvarila sve projektom predviđene rezultate.

Fotografije


Partneri