Novosti

Date23.05.2019.

ŠTO EUROPA ČINI ZA MENE

Kako Europa utječe na naš svakodnevni život? Kako utječe na naša radna mjesta, obitelji, zdravstvenu skrb, hobije, putovanja, sigurnost, potrošačke odluke i socijalna prava? Na koji je način prisutna u našim gradovima i regijama?

Neovisno o tome gdje živimo, kojim se zanimanjem bavimo ili kako provodimo naše vrijeme, EU utječe na svakodnevni život europskih građana. S obzirom na europske izbore 2019. ove internetske stranice sadrže niz kratkih informativnih dokumenata u kojima se analiziraju djelovanja i mjere EU-a iz stajališta pojedinca. Ti informativni dokumenti od jedne stranice dostupni su za čitanje, dijeljenje ili ponovnu uporabu. Ako želite saznati još više, pogledajte naše duže informativne dokumente koji se bave politikama Europske unije.

Na dinamičnoj internetskoj stranici  Što Europa čini za mene tijekom narednih mjeseci dodavati će se novi materijali na više službenih jezika Unije.

Dakle, što Europa čini za vas? Pokaži mi!

Europski izbori odvijaju se u Hrvatskoj 26. svibnja. I vaš glas čini razliku. Saznajte više.

Partneri