Novosti

Date16.07.2018.

U Splitu održan drugi projektni sastanak u sklopu EU projekta BLUTOURSYSTEM

U Splitu se od 10.-12. ožujka 2018. održavao drugi partnerski sastanak projekta BLUTOURSYSTEM financiranog iz sredstava Programa Interreg V-A Italija- Hrvatska 2014.- 2020. u okviru prioritetne osi 1- Plave inovacije, specifičnog cilja 1.1 – Unaprijediti okvirne uvjete za inovacije u relevantnim sektorima plavog gospodarstva u programskom području.

Partneri su na drugom sastanku raspravili o procesu kapitalizacije ranijih projekata TOURMEDASSETS-a i SHAPETOURISM-a, kroz naredne aktivnosti projekta BLUTOURSYSTEM. Neke od važnijih tema rasprave odnose se na analizu socio-ekonomskog konteksta hrvatskoga turizma s ciljem stvaranja novih turističkih ponuda kako bi se doprinijelo elementu održivosti turizma temeljenom na strateškoj viziji turističkih inovacija.

Projekt BLUTOURSYSTEM doprinosi unaprjeđenju okvira za održivi rast u skladu sa sektorskim politikama Europske unije i EUSAIR strategije.

Prijavitelj projekta je Sveučilište CA' FOSCARI Venecija, a partneri su: Regija Veneto, Regija Puglia, Istarska županija, Sveučilište u Splitu- Ekonomski fakultet i Lokalna akcijska grupa „LAG5“ Orebić. Ukupan proračun projekta iznosi 1.037.050,00 €, a proračun Istarske županije iznosi 164.550,00 € od čega 85% sufinancira EU.

Specifični ciljevi projekta BLUTOURSYSTEM su: razvoj nove tržišne inteligencije temeljene na alatima baziranim na znanju kao potpori prekograničnoj turističkoj mreži; poboljšanje vještima i kapaciteta za razvoj prekograničnih turističkih mreža i ekosistema plavog gospodarstva; omogućiti dionicima korištenje otvorene platforme i naprednih usluga za poticanje prekograničnog plavog turizma.

Više info: OVDJE

Partneri