News

Date12.01.2021.

Istarska županija dodjeljuje 5,8 milijuna kuna za projekte u kulturi, zdravstvu, poljoprivredi, gospodarstvu i programe nacionalnih manjina

Istarska županija je raspisala pet javnih natječaja, ukupne vrijednosti od 5,8 milijuna kuna,  za dodjelu proračunskih sredstva namijenjenih programima iz područja kulture, zdravstva i socijalne skrbi, poljoprivrede, gospodarstva, te za financiranje kulturno-umjetničkih udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija. 

Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije predviđa fond od 2.106.800,00 kuna, a kao prioritetna područja definirana su: glazbeno, glazbeno-scenske i filmske djelatnosti; književnost i izdavaštvo; zaštita materijalne kulturne baštine i muzeologija; nematerijalna kulturna baština; vizualne umjetnosti; nove medijske kulture i međunarodna kulturna suradnja. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos 400.000,00 kuna.

Natječaj za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi je  namijenjen udrugama i ustanovama, koje su programski usmjerene na zdravstvenu i socijalnu djelatnost te obavljaju poslove kojima se rješavaju postojeći problemi od interesa za Istarsku županiju. Udruge i ustanove sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekte kojima se rješavaju županijski prioriteti sukladno Planu za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije. Ukupno planirana vrijednost Natječaja iznosi 869.500,00 kuna. Najmanji predviđeni iznos po projektu iznosi 2.000,00 kuna, a najveći 65.000,00 kuna.

Najviše sredstava predviđeno je za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva kojima je na raspolaganju ukupno 2.360.000,00 kuna. Najniži iznos koji se može dobiti je 1.000,00 kuna, a najviši 400.000,00 kuna, a neka od prioritetnih područja su organizacija manifestacija i učešće na manifestacijama iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva; unapređenje proizvodnje autohtonih i izvornih proizvoda s oznakom kvalitete te autohtonih pasmina uključujući i proizvode na bazi divljači, autohtonih kultivara te unapređenje ekološke i integrirane poljoprivrede i pčelarstva  te primjena novih tehnologija u poljoprivredi; unapređenje lovstva, razvojne programe u sektoru lovstva, te koordinaciju lovozakupnika zajedničkih lovišta itd. 

Što se, pak, tiče financiranja projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju gospodarstva, u županijskom proračunu planirano je 200.000,00 kuna, a definirana su četiri prioritetna područja: razvoj sposobnosti i poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja mladih; poticanje razvoja, zaštite, promocije i komercijalizacije inovacija; gospodarski sajmovi i manifestacije te poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Ukupno planirana vrijednost za projekte očuvanja kulturne baštine nacionalnih manjina iznosi 263.000,00 kuna, a sredstva će biti dodijeljena za projekte i programe koji doprinose očuvanju i valorizaciji kulturne baštine nacionalnih manjina, te za obilježavanje značajnih obljetnica nacionalnih manjina. Najmanji iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu iz tog programa iznosi 3.000,00 kuna, a najveći je 25.000,00 kuna. 

Rok za podnošenje prijava na sve javne pozive je 3. veljače 2021. godine.

Cjeloviti tekstovi Natječaja, kao i potrebni prijavni obrasci dostupni su na službenim mrežnim stranicama Istarske županije, pod rubrikom Natječaji.

Partners