News

Date13.11.2020.

Otvoreno javno savjetovanja za Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine je hijerarhijski najviši akt strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj te služi za oblikovanje i provedbu razvojnih politika Republike Hrvatske. U dosadašnji razvoj Hrvatske uloženi su znatni napori, međutim u Hrvatskoj postoje znatni razvojni potencijali koji mogu biti iskorišteni za dobrobit građana u budućnosti.

Nacionalna razvojna strategija sadrži dugoročnu viziju razvoja Republike Hrvatske i prioritete za ulaganje u sve gospodarske, prirodne, društvene i ljudske potencijale za kvalitetan napredak te rast i razvoj naše zemlje u desetogodišnjem razdoblju.

Proces izrade Nacionalne razvojna strategija Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine odvijat će se kroz nekoliko etapa, od vizioniranja Hrvatske kakvu želimo do 2030. godine, analize stanja i razvojnih scenarija do razrade strateških ciljeva i instrumenata provedbe. 

Ta vizija objedinjuje potrebu za prilagodbom izazovima globalizacije, ostvarivanju prilika koje pruža četvrta industrijska revolucija i zelena tranzicija, jačanje naše otpornosti na krize, promicanje naše kulture, očuvanje našeg identiteta, zaštitu okoliša, podizanje životnog standarda, ostvarivanje veće društvene pravednosti i ravnomjerniji regionalni razvoj Hrvatske, na dobrobit svih njenih građana. Vizija će se ostvariti sinergijskim djelovanjem javnih politika u četiri razvojna smjera, a unutar njih i 13 strateških ciljeva.

Poveznica na Nacrt Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine gdje je dostupno javno savjetovanje dostupno na poveznici e-savjetovanja. Savjetovanje je započelo jučer 12. studenoga 2020. godine i traje 30 dana. 

Više info: https://hrvatska2030.hr/

Partners