News

Date30.03.2020.

Produljen rok za prijavu projekata na godišnji poziv Saveza Alpe-Jadran do 31. svibnja 2020.

Obzirom na trenutnu situaciju vezano uz pandemiju novog koronavirusa, Upravni odbor Saveza Alpe-Jadran odlučio je produljiti trenutno otvoreni poziv za sufinanciranje projekata iz zajedničkog proračuna Saveza do 31. svibnja 2020. Ukupni iznos za najbolje ocijenjene projektne prijave koji je na raspolaganju iznosit će otprilike 50.000,00 EUR.

Savez Alpe Jadran sufinancira:

  • pripreme projekta u okviru odgovarajućih EU programa (npr. Europa za građane, ERASMUS +, Kreativna Europa itd.)
  • provedbu projekata koje sufinancira EU
  • zajedničke projekte koji su u općem zajedničkom interesu mreže suradnje

Projekti koje financira Savez Alpe-Jadran moraju uključivati najmanje tri redovita člana Saveza iz tri različite zemlje. Članice Saveza su hrvatske županije Primorsko-goranska, Istarska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Međimurska, Krapinsko-zagorska, austrijske pokrajine – Koruška, Štajerska i Gradišće, mađarska županija Vas, te slovenske općine koje zastupa Skupnost občin Slovenije (Zajednica općina Slovenije).

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su organizacije civilnog društva, tijela javne vlasti, ustanove, poduzeća te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Važne smjernice za prijavu projekta:

  • Svi članovi Saveza Alpe-Jadran moraju imati priliku biti dio projekta
  • U prijavi je potrebno opisati ulogu svakog partnera
  • Očekivana dodana vrijednost projekta za cjelokupni Savez mora biti jasno opisana u prijavnom obrascu i predmet je procjene nakon završetka projekta
  • Ključan je opći doseg projekta (sudionici, mogući posjetitelji, očekivani medijski prijem, tiskano i/ili online objavljivanje rezultata itd.)
  • Svi mali projekti moraju podržavati Prioritet 2.3 „Jačanje kohezije u zajednici“ (vidi str. 62/63 „SAA-2027“)

Obrasce za prijavu (na engleskom jeziku) s detaljnim smjernicama za provedbu, kao i proceduralna pravila i Strategiju „SAA -2027“ možete pronaći na poveznici http://alps-adriatic-alliance.org/downloads/

Zainteresirani prijavitelji moći će svoj projektni prijedlog prijaviti putem nadležnih TCP-a (Tematskih koordinacijskih točaka) koje obuhvaćaju područja: Umjetnost i kultura, Prevencija nepogoda, Gospodarstvo, Energija i okoliš, Jednake mogućnosti, Europa, Zdravstvo, Visoko obrazovanje, Inkluzija, Cjeloživotno učenje, Ruralni razvoj i etnička baština, Sport i Turizam. Prijave su otvorene do 31. ožujka 2020. godine, 23:59 sati. Adrese TCP-ova naznačene su na obrascu za prijavu, kao i na poveznici http://alps-adriatic-alliance.org/organization-and-addresses/thematic-coordination-points/

Pozivamo još jednom sve zainteresirane organizacije na području Istarske županije da definiraju projektne ideje u skladu s kriterijima Saveza Alpe-Jadran te da prijave svoje projektne prijedloge.

Više informacija o pozivu možete saznati na: https://www.istra-istria.hr/index.php?id=6338

I u datoteci koja se nalazi u privitku.

Partners