News

Date06.11.2019.

Raspisan Poziv za prijavu kandidatakinja za dodjelu Državne nagrade za humanitarni rad u 2019.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku raspisalo je Poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu Državne nagrade za humanitarni rad u 2019. godini.

Državna nagrada za humanitarni rad je najveće priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada u Republici Hrvatskoj. Nagrada se dodjeljuje kao: Nagrada za životno djelo (jedna u tekoćoj godini)- fizičkoj osobi, za trajan doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada, u obliku povelje i novcu, te Godišnja nagrada (najviše tri)- pravnoj ili fizičkoj osobi za iznimna postignuća u području humanitarnog rada, u obliku povelje. Odluku o dodjeli Nagrade donosi Odbor za dodjelu Državne nagrade za humanitarni rad kojega je, na prijedlog ministrice nadležne za socijalnu skrb, imenovala Vlada Republike Hrvatske u studenom 2017. godine.

Sukladno navedenom, pozivaju se zainteresirane fizičke i pravne osobe (tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne/regionalne/ samouprave, neprofitne i profitne pravne osobe) da podnesu prijave na Poziv, odnosno da predlože kandidata/kandidatkinju za dodjelu Nagrade u 2019. godini.

Poziv je objavljen 30. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama Ministarstva, a prijave na ovaj Poziv mogu se podnijeti u razdoblju od 30. listopada do 14. studenoga 2019. godine.

Partners