News

Date20.05.2020.

U sklopu e-Dana Europe PRAVOS održan online Dijalog Ogniana Zlateva, voditelja Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj

U okviru e-Dana Europe Pravnog fakulteta u Osijeku, 15. svibnja 2020. održan je online Dijalog Ogniana Zlateva, voditelja Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj sa studentima i ostalom zainteresiranom javnošću, pod nazivom: Europska solidarnost na djelu u vrijeme pandemije koronavirusom COVID-19.


U uvodnom dijelu događanja sudionike su pozdravili izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević, v. d. dekana Pravnog fakulteta u Osijeku i Tomislav Barbarić, ravnatelj JU Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije.
g. Ognian Zlatev, voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj u svom je izlaganju govorio o mjerama i inicijativama koje je Europska unija poduzela i poduzima za pomoć zemljama članicama u zajedničkoj borbi protiv pandemije, očuvanju zdravlja europskih građana kao i gospodarstvu, o borbi protiv dezinformacija te o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru.

Nakon uvodnog izlaganja, sudionici su imali priliku g. Zlatevu postavljati pitanja, a neka od njih su o ulozi medija u pandemiji i jesu li utjecali na postupanje država članica te o tome može li EU donijeti uredbu za ujednačavanje postupanja država članica u kriznim situacijama. Među brojnim sudionicima Dijaloga – studenti, učenici, predstavnici organizacija i institucija, sudjelovali su i predstavnici informacijskih centara Europe Direct Slavonski Brod i Europe Direct Pula-Pola.

Moderatorice dijaloga bile su doc. dr. sc. Dunja Duić, v. d. prodekanica za znanost, međunarodnu suradnju i poslijediplomske studije, Ljiljana Siber, Europski dokumentacijski centar/Knjižnica Pravnog fakulteta u Osijeku i Brigita Ivoševac, Informacijski centar Europe Direct Osijek/JU ŽRA OBŽ.
Partneri u organizaciji Dijaloga Ogniana Zlateva, voditelja Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj sa studentima su Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, Katedra za ustavno i europsko pravo i Knjižnica-Europski dokumentacijski centar PRAVOS,  Studentski zbor PRAVOS i Informacijski centar Europe Direct Osijek u suradnji s Informacijskim centrom Europe Direct Slavonski Brod.

Nakon Dijaloga, s početkom u 15:00 sati, održan je online EU KVIZ za mlade u organizaciji Studentskog zbora PRAVOS, Europskog dokumentacijskog centra/Knjižnica Pravnog fakulteta u Osijeku i Informacijskog centra Europe Direct Osijek. Sudionike su na početku pozdravili izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević, v. d. dekana Pravnog fakulteta u Osijeku,  Ljiljana Siber, Europski dokumentacijski centar/Knjižnica Pravnog fakulteta u Osijeku i Brigita Ivoševac, Informacijski centar Europe Direct Osijek. EU KVIZ je moderirala Veronika Sudar, predsjednica studentskog zbora PRAVOS.  Za najuspješnije kvizaše pripremljene su nagrade – knjige u izdanju Pravnog fakulteta u Osijeku i promotivni materijal EDIC-a Osijek. Za ostale sudionike kviza također su pripremljene simbolične nagrade u vidu promotivnih materijala.

Fotografije


Partners