News

Date07.09.2016.

Za poboljšanje socijalne skrbi u Hrvatskoj osigurano gotovo 650 milijuna kuna iz EU fondova

Pristup socijalnim uslugama ograničen je na cijelom području Republike Hrvatske, a kako bi se to promijenilo, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ gotovo 650 milijuna kuna namijenjeno je specifičnom cilju promicanja socijalne uključenosti. Aktivnosti ovog specifičnog cilja provode se kao podrška procesu deinstitucionalizacije sustava pružanja socijalnih usluga u RH kroz infrastrukturna ulaganja u prenamjenu i opremanje institucija.

Da bi se osigurala maksimalna dostupnost socijalnih usluga u zajednici u cijeloj Hrvatskoj i pružila potpora postupku deinstitucionalizacije, potrebna je suradnja i podrška svih nadležnih institucija na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Provedba aktivnosti promicanja socijalne uključenosti komplementarna je s provedbom operacija iz Europskog socijalnog fonda koje podupiru takozvane „soft“ mjere, čime se ostvaruje sinergija potrebna za proširenje i održivost mreže socijalnih usluga u zajednici.

„Sveukupni rezultat bit će smanjenje broja osoba koje ulaze u institucije i povećanje broja osoba koje napuštaju institucije za dugotrajnu skrb. Ujedno će se poboljšati raspon socijalnih usluga u zajednici i doprinijet će se procesu inkluzije, odnosno ostvarivanju temeljnog ljudskog prava na uključenost u život zajednice“, izjavio je ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić.
Podsjećamo da su u tu svrhu 18. srpnja 2016. objavljena tri poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz područja socijalnih usluga ukupne vrijednosti gotovo 252 milijuna kuna. Putem tih poziva investirat će se u infrastrukturu i opremljenost prostora centara za socijalnu skrb, izgradnju, rekonstrukciju, obnovu i opremanje 18 domova socijalne skrbi, odnosno centara za pružanje usluga u zajednici za osobe s invaliditetom i 13 domova socijalne skrbi, odnosno centara za pružanje usluga u zajednici za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju.

Poziv

Prihvatljivi prijavitelji

Ukupan iznos bespovratnih sredstava

Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

Centri za socijalnu skrb u županijama Primorsko-goranskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Dubrovačko-neretvanskoj, Karlovačkoj, Istarskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Krapinsko-zagorskoj, Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj, Gradu Zagrebu, Zagrebačkoj.

73.125.000,00 HRK

Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

18 domova socijalne skrbi (9 domova za osobe s invaliditetom i 9 domova za mentalno oboljele)

107.294.118,00 HRK

Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

13 domova socijalne skrbi (7 domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i 6 domova za djecu i mlade s problemima u ponašanju)

71.424.800,00 HRK

Više informacija možete pronaći: OVDJE

 

Partners