Events

Date 17.01.2017.

Započeo projekt Croatian eInvoicing Business to Administration Exchange Project

U tijeku je provedba projekta Croatian eInvoicing Business to Administration Exchange Project koji se financira sredstvima Europske unije temeljem programa Instrumenta za povezivanje Europe (engl. Connecting Europe ...

Date 16.01.2017.

Otvoren Javni poziv za prijavu sufinanciranja programa rada Klubova studenata Istre ...

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije objavio je Javni poziv za prijavu programa za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna ...

Date 13.01.2017.

Malteško predsjedanje Vijećem EU-a: od 1. siječnja do 30. lipnja 2017.

Što je predsjedništvo Vijeća i kako funkcionira? Države članice EU-a izmjenjuju se kao predsjedateljice Vijeća svakih šest mjeseci. Za vrijeme tog šestomjesečnog razdoblja predsjedništvo predsjeda sastancima na ...

Date 13.01.2017.

Kreirajte digitalne sadržaje o Erasmus+ programu i mobilnosti mladih i sudjelujte ...

Pozivaju se mladi od 18 do 35 godina s iskustvom sudjelovanja u Erasmus+ programima ili one osobito zainteresirane za mobilnost mladih na sudjelovanje u natječaju za izradu ...

Date 10.01.2017.

Kreativna Europa: Potpora za filmske festivale

Cilj natječaja je podupiranje razvoja publike u smislu poticanja interesa za europska audiovizualna djela i poboljšanja njihove dostupnosti, posebice putem promidžbenih aktivnosti, organiziranja događanja, filmske pismenosti i ...

Partners