Events

Date 06.08.2015.

Objavljeno javno savjetovanje za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju Centara ...

Javno savjetovanje na nacrt javnog poziva za iskaz interesa za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku ...

Date 02.08.2015.

Dodijeljene diplome polaznicima u projektu SAMPLE

U pulskoj Komunalnoj palači održana je prošlog tjedna primopredaja diplome djelatnicima Grada Pule koji su u sklopu projekta SAMPLE položili ispit iz talijanski jezik . Ovaj je ...

Date 29.07.2015.

Europska zaklada za mlade – potpore za međunarodne aktivnosti mladih

Europska zaklada za mlade poziva nevladine organizacije na prijavu za financiranje projekata. Zaklada nudi financiranje projekata nevladinih organizacija zemalja članica Europske unije koji se koncentriraju na rad ...

Date 28.07.2015.

Program transnacionalne suradnje INTERREG MEDITERRANEAN – pripremite se za prvi poziv ...

Do 2020. godine državama sudionicama bit će na raspolaganju 265 milijuna eura s ciljem jačanja kapaciteta za pametan i održiv rast, poticanja ekonomije s niskom razinom ugljika, ...

Date 24.07.2015.

Pulski gradski djelatnici uspješno položili ispite talijanskog jezika kroz projekt SAMPLE

U pulskoj Komunalnoj palači održana je danas primopredaja diplome djelatnicima Grada Pule koji su u sklopu projekta SAMPLE položili ispit iz talijanski jezik . Ovaj je projekt ...

Partners