Događanja

Date 13.03.2019.

Ažurirana hrvatska verzija Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Provedbena odluka Europske komisije C(2018)8151 o izmjeni Provedbene odluke C(2014)10150 kojom se usvajanju izmjene Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014.-2020 donesena je 29. studenoga 2018. ...

Date 11.03.2019.

Pokrenut natječaj za europske društvene inovacije za 2019.: 150 000 EUR ...

Pokrenut natječaj za europske društvene inovacije za 2019.: 150 000 EUR za tri inovacije kojima se smanjuje plastični otpad Europska komisija je u Ljubljani otvorila natječaj za ...

Date 08.03.2019.

Međunarodni dan žena 2019.: veća ravnopravnost, ali prespore promjene

U povodu ovogodišnjeg Međunarodnog dana žena Komisija je objavila izvješće iz 2019. o ravnopravnosti žena i muškaraca u EU-u. Dobra je vijest da Europa napreduje, no potrebno ...

Date 07.03.2019.

Sporazumom o suradnji osiguran dugoročni razvoj Sa(n)jma knjige u Istri

Između Grada Pule, Istarske županije, Zagrebačke banke i udruge Sa(n)jam knjige u Istri jučer je u prostorijama pulske Komunalne palače potpisan sporazum o suradnji kojim će se ...

Date 06.03.2019.

ITU ured Pula sudjelovao na okruglom stolu „Učinci EU urbane politike ...

U organizaciji poslijediplomskog sveučilišnog interdisciplinarnog specijalističkog studija „Upravljanje gradom i Priprema i provedba EU projekata“ te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grada Zagreba održan ...

Partneri