Događanja

Date 27.07.2020.

Posljednje edukacijske tribine o postupanju s otpadom održat će se u ...

Tijekom cijelog ovog mjeseca na području svih 16 mjesnih odbora na području grada Pule provode se javne edukacijske tribine o odgovornom postupanju s komunalnim otpadom u sklopu ...

Date 27.07.2020.

Informacija o završetku EU projekta MedCycleTour i poziv za djelovanje sukladno ...

Dana 22. kolovoza 2020. god. završava EU projekt MEDCYCLETOUR (MEDiterranean CYCLE route for sustainable coastal TOURism), sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru programa teritorijalne ...

Date 27.07.2020.

Odgovor na koronavirus: Tržišta kapitala u službi oporavka Europe

Europska komisija donijela je paket o oporavku za tržišta kapitala koji je dio njezine opće strategije oporavka nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19. Komisija je 28. travnja već ...

Date 24.07.2020.

Sigurnost 5G mreža: države članice izvješćuju o napretku u provedbi paketa ...

Države članice EU-a danas su uz potporu Europske komisije i ENISA-e, Agencije EU-a za kibersigurnost, objavile izvješće o napretku u provedbi dogovorenog zajedničkog paketa instrumenata EU-a s ...

Date 24.07.2020.

Integracija migranata: Komisija pokreće javno savjetovanje i objavljuje poziv za stručnu ...

Komisija danas pokreće savjetovanje na razini EU-a da bi prikupila mišljenja o novim mjerama koje bi se mogle poduzeti na razini EU-a radi promicanja integracije i socijalnog ...

Partneri