Događanja

Date 07.11.2018.

Istarska razvojna agencija poziva na edukaciju: e-poslovanje

Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o. poziva Vas na dvodnevnu edukaciju na temu „e-poslovanje“ koja će se održati u Istarskoj razvojnoj agenciji, na adresi Mletačka 12/IV, 52100 ...

Date 06.11.2018.

Vrijedna oprema za Tehničku školu Pula financirana EU sredstvima

U sklopu Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u Tehničkoj školi Pula održana je 6. studenog 2018. konferencija za novinare s ciljem predstavljanja EU ...

Date 06.11.2018.

Poziv na Fokus grupu u petak - što nam treba za ...

Prošli tjedan predstavljen je projekt +Resilient (Otvoreni resursi Mediterana za društvene inovacije i društvenog odgovornog poduzetništva), bio je to prvi sastanak na kojem je prisustvovalo 14 predstavnika ...

Date 05.11.2018.

INTERREG V-B Mediteran – 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Otvoren je 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga INTERREG Med programa. Opći cilj INTERREG Med programa je promicanje održivog rasta u mediteranskom području poticanjem inovativnih koncepata i ...

Date 02.11.2018.

Grad Pula započinje s provedbom programa o održivom gospodarenju otpadom za ...

Grad Pula započinje s provedbom programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom za projekt „RAZMISLI, ODVOJI, ŠTEDI!“ za što je s FZOEU i MZOE potpisan ugovor ukupne ...

Partneri