Događanja

Date 09.10.2017.

Interreg V-B DUNAV 2014.-2020. – otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga ...

Program transnacionalne suradnje Dunav 2014. – 2020. otvorio je Poziv prema provedbenom okviru specifičnog cilja 4.2., Seed Money Facility (SMF). Seed Money Facility je instrument namijenjen pružanju ...

Date 06.10.2017.

Održani sektorski dijalozi za Urbano područje Pula po specifičnom cilju „Omogućavanje ...

Djelatnici ITU Ureda Pula zajedno s predstavnicima potencijalnih prijavitelja IDA-e, Pula Parkinga d.o.o. i Upravnog odjela za kulturu Grada Pule sudjelovali su na sastanku održanom u Ministarstvu ...

Date 06.10.2017.

Europska komisija donosi inicijativu za poboljšavanje naukovanja u Europi

Ova će se inicijativa promicati i u okviru Europskog saveza za naukovanje i informativnim kampanjama kao što je Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, ...

Date 05.10.2017.

Europska unija domaćin međunarodne konferencije na Malti kojoj su cilj sigurni ...

Europska unija prednjači ambicioznim mjerama za čišća i sigurnija mora. Europska unija bit će 5. i 6. listopada 2017. domaćin četvrte konferencije „Naš ocean“ na Malti. Konferenciju ...

Date 03.10.2017.

Objavljena je izmjena Indikativnog plana Poziva na dostavu projektnih prijedloga iz ...

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU objavilo je izmjenu Indikativnog godišnjeg plana Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za ...

Partneri